Asset 7Asset 3Asset 4
  • Home
  • Opinieartikelen

Regelmatig zijn er onderwerpen in de actualiteit waar wij een mening over hebben. Bijvoorbeeld als het gaat over kansen in het onderwijs, talentontwikkeling bij jongeren of de kloof in de samenleving. 

Ben je benieuwd naar onze mening over deze onderwerpen? Lees dan onze opinieartikelen.

De kracht van het verschil

Tegenwoordig benadrukken we steeds vaker verschillen tussen mensen. We maken duidelijk welke etnische achtergrond iemand heeft, of hij of zij een geloof aanhangt en in welke politieke ‘hoek’ iemand zit. Deze verschillen worden vaak gebruikt om iets negatiefs aan te geven. Dat werkt polarisatie in de hand. Maar verschil kan ons juist verder brengen. Als je uit je bubbel stapt zie je dat er meerdere aanpakken mogelijk zijn voor hetzelfde vraagstuk; je leert van elkaar

Met onze projecten heeft Move direct positieve impact op het tegengaan van polarisatie. Hoe?

opinieartikel, polarisatie, positieve impact, de kracht van het verschil. oude vrouw met joystick en jongen

Gelijke kansen voor ieder kind

In Nederland bestaat grote sociale, culturele en economische ongelijkheid tussen verschillende mensen en groepen. Er is een kloof tussen arm en rijk, jong en oud, wit en gekleurd en praktisch en theoretisch opgeleid. In het onderwijs is de kansenongelijkheid groot. Nieuw onderzoek (december 2020) van CPB stelt dat “kinderen van laagopgeleide ouders of ouders met een laag inkomen op de basisschool met een achterstand beginnen, die ze hun gehele schoolcarrière niet meer inhalen.” Kwetsbare kinderen raken nog eens verder achterop door de sluiting van de scholen tijdens de coronacrisis.

Benieuwd wat Move doet om kansenongelijkheid tegen te gaan?

opinieartikel, gelijke kansen voor ieder kind, ociale, culturele en economische ongelijkheid

Burgerschap

Stichting Move ontwikkelt al tien jaar projecten waarin burgerschap en talentontwikkeling centraal staan. In de Week van Burgerschap wilden wij graag bijdragen aan de aandacht voor burgerschapsonderwijs. Wij schreven daarom twee opinieartikelen.

In “Burgerschap: een kerntaak voor het onderwijs” praten we je bij over de huidige ontwikkelingen en het belang van burgerschap.

In “Burgerschap op school: tips & tricks” vind je concrete tips uit onze projecten die elke docent meteen kan toepassen voor nog beter burgerschapsonderwijs.

opinieartikel, burgerschap en talentontwikkeling centraal, kerntaak voor onderwijs