Asset 7Asset 3Asset 4

Move your world op het vmbo van start


Move your world is het nieuwe project van Move, speciaal voor jongeren op het vmbo. Hierin komen zij vanuit hun eigen ideeën en talenten in actie voor een ander. Ze werken samen, verkennen hun mogelijkheden en brengen die meteen in de praktijk. Ze ontdekken hoe leuk het kan zijn om hun eigen bedachte acties uit te voeren en komen positief onder de aandacht. Zo krijgt hun zelfvertrouwen een boost en ervaren ze hoe waardevol ze zijn voor de wereld om hen heen.

“Normaal voel ik me niemand, maar vandaag ben ik echt blij.”
Reactie 14-jarige vmbo-leerling DaVinci College Leiden terwijl zij rozen uitdeelde aan onbekenden op straat; haar zelfbedachte actie tijdens de eerste pilot van Move your world in april 2018.

Na de eerste succesvolle pilots op meerdere vmbo-scholen dit voorjaar gaat het project echt van start vanaf schooljaar 2018/2019. Op de voorlopige website van het project www.moveyourworld.nl staat alle praktische informatie en kunnen scholen zich direct aanmelden voor deze praktische en compacte invulling van burgerschapsvorming op school.

24 april 2018


Meer nieuws