Asset 7Asset 3Asset 4

PARTNER CIRRUS FOUNDATION


Met veel trots en blijdschap kunnen wij melden dat Cirrus Foundation ons de komende drie jaar gaat steunen. Dankzij deze steun kan Stichting Move de komende jaren nog meer projecten draaien, en dus nog meer kinderen bereiken. Ook werken we aan de verdere professionalisering van Move. Met onze maatschappelijke projecten werken wij aan kansengelijkheid op scholen gesitueerd in kwetsbare wijken. De kinderen, begeleidt door studenten, ontdekken welke waardevolle positie zij in de samenleving hebben en kunnen innemen.

Wij willen Cirrus bedanken voor hun betrokkenheid!


Meer nieuws