Asset 7Asset 3Asset 4
  • Home
  • Oranje Fonds

Het Oranje Fonds is het grootste nationale fonds op sociaal gebied in Nederland en in het Caribische deel van het Koninkrijk. Het Oranje Fonds steunt projecten op het gebied van sociale cohesie en sociale participatie. Bijvoorbeeld: kleinschalige buurtinitiatieven, mentorprojecten voor jongeren en taalprogramma’s. Jaarlijks geeft het Oranje Fonds financiële ondersteuning aan ruim 9.000 initiatieven in het hele land. Initiatieven die veelal voortkomen uit ideeën van vrijwilligers en die alleen door hun inzet mogelijk zijn.

Naast de traditionele steun aan vele projecten, wil het Oranje Fonds een aanjaagfunctie vervullen door onder andere het Oranje Fonds Groeiprogramma: een ontwikkel- en uitvoeringstraject voor maatschappelijke organisaties die hun lokale initiatief wilden laten groeien. Move heeft in 2009 deelgenomen aan dit programma, waardoor het mogelijk was om de professionaliteit en maatschappelijk effect van de Move-projecten te vergroten. Ook heeft het Oranje Fonds onze groei naar nieuwe Move-steden mogelijk gemaakt.

Het Oranje Fonds is sinds 2009 een partner van Move.

oranje fonds, partner stichting move, voor sociale initiatieven, vlieger