Asset 7Asset 3Asset 4
  • Home
  • Projecten

Move zet zich in voor kinderen en jongeren van 10 tot 16 jaar die minder kansen krijgen dan hun leeftijdsgenoten. In onze doorlopende leerlijn van maatschappelijke projecten ontdekken zij hun talenten en welke waardevolle positie zij in de samenleving kunnen innemen.

Bekijk snel welke projecten Move allemaal uitvoert!


Move je Buurt - kinderen, jongeren en vrijwilligers voeren projecten uit voor hun buurt

MOVE JE BUURT

In ons BASISSCHOOLPROJECT MOVE JE BUURT ontdekken kinderen, die minder kansen krijgen dan hun leeftijdsgenoten, welke mogelijkheden zij hebben in de maatschappij. In vier tot zes maanden leren studenten en kinderen elkaars leefwereld kennen en bedenken de kinderen hoe ze hun eigen buurt kunnen verbeteren. Studenten helpen deze plannen te realiseren en geven zo samen met de kinderen hun buurt een boost. De kinderen ontdekken hun talenten en leren trots te zijn op zichzelf, het resultaat en de wijk.

Move your world

Met MOVE YOUR WORLD komen jongeren vanuit hun eigen ideeën en talenten in actie voor een ander. Ze werken samen, verkennen hun mogelijkheden en brengen die meteen in de praktijk. Ze ontdekken hoe leuk het kan zijn om hun eigen bedachte acties uit te voeren en komen positief onder de aandacht. Zo krijgt hun zelfvertrouwen een boost en ervaren ze hoe waardevol ze zijn voor de wereld om hen heen. Er is ook een online versie van dit project.

Move Maatje schoolkeuze. Basisschoolleerling vrijwillige student.

MOVE MAATJE

MOVE MAATJE helpt basisschoolleerlingen in de stap naar de middelbare school. In zes sessies doen een kind en een vrijwilliger samen opdrachten om de leerling zo goed mogelijk voor te bereiden op de overstap naar de middelbare school.

Move in 1 dag. kinderen en jongeren voeren met vrijwilligers projecten uit voor een ander. BSO’s, jongerencentra, zomer- en weekendscholen

MOVE in 1 dag

Met MOVE IN 1 DAG, komen kinderen en jongeren samen met vrijwilligers in één dag in actie voor een ander. Ze ontdekken in korte tijd hoe ze hun talent kunnen inzetten voor hun omgeving. Speciaal voor BSO’s, jongerencentra, zomer- en weekendscholen.

What's Next logo voor projecten

WHAT’S NEXT

What’s Next is een les- en coachingsprogramma op het gebied van talentontdekking en loopbaanoriëntatie voor de bovenbouw van het vmbo. Met dit unieke LOB-programma willen Move en SOVEE bijdragen aan een soepelere overgang van vmbo naar mbo door jongeren inzicht te geven in hun talenten en mogelijkheden.

 Kinderen lopend door een schoolhal met het Move-logo centraal op de foto

BOUWSTENEN IN ALLE MOVE-PROJECTEN

Om een zo groot mogelijke bijdrage te leveren aan de kansengelijkheid, burgerschapsvorming en talentontwikkeling van kinderen en jongeren in Nederland, staan de volgende bouwstenen in al onze projecten centraal:

  • Maatschappelijke participatie & ervaring
  • Eigenaarschap
  • Gelijkwaardigheid