Asset 7Asset 3Asset 4

Move in Groningen

Daltonschool het Karrepad zet zich in voor de Korrewegwijk!


Leerlingen van Openbare Daltonschool het Karrepad zetten zich samen met studenten van de Pabo in voor de wijk! Op het gebied van natuur & milieu gaan zij kijken wat ze kunnen betekenen voor de wijk.


Project updates

Klaar voor de feestelijke afsluiting

Dit was de laatste sessie voor de feestelijke afsluiting en dat betekent: hard aan het werk! Na een korte opening kwamen de kinderen nog even samen met hun organisatiegroepje om de laatste dingen te bespreken. Daarna moesten de leerlingen weer snel naar de klas, want het was tijd om bezig te gaan met het grote project. We gaan namelijk posters ontwerpen! Deze posters zullen binnenkort te zien zijn op 6 containers die de leerlingen als klas adopteren. Daarom mochten ze de rest van de sessie in kleine tafelgroepjes hun poster ontwerpen. Elke poster had een ander onderwerp, die we tijdens de onthulling op het eindfeest zullen laten zien. Elk groepje heeft ontzettend hard gewerkt en de resultaten zijn erg divers. De leerlingen vonden het tekenen van de posters zo leuk, dat ze zelfs vroegen om door te werken in de pauze! De feestelijke onthulling is al over twee weken, dus wij gaan de laatste dingen regelen en dan gaan we vieren dat de leerlingen zulke mooie dingen hebben gemaakt!

pepijn

GROEP 7 MAAKT KENNIS MET HET STUDENTENLEVEN IN GRONINGEN

Op dinsdag 18 mei heeft het MOVE-team de leerlingen van het Karrepad kennis laten maken met het studentenleven in Groningen. Ondanks de beperkingen die het coronavirus met zich meebrengt, hebben we er een ontzettend leuke dag van kunnen maken. Vroeg in de ochtend fietsten de leerlingen richting het Zernike Campus, waar een speurtocht klaarstond. Er waren in totaal negen vragen te vinden rondom alle gebouwen. Bij iedere vraag waren er letters te verdienen, na het husselen van deze letters kwamen de leerlingen uit op de naam van de volgende locatie: PLANTSOEN. Dus we sprongen weer op de fiets en gingen naar het Noorderplantsoen. Op deze plek zijn wij (studenten), met mooi weer, ook vaak te vinden. Na een korte eet- en drinkpauze, gaven twee van de studenten een dramales. Dit vak krijgen wij zelf namelijk ook op de pabo en wordt altijd als erg leuk ervaren. Omdat er wat tijd over was, hebben de leerlingen nog even verstoppertje gespeeld en zijn ze de speeltuin ingedoken (de studenten en de juf trouwens ook ;)) We hebben genoten!

Isa

Zo leuk dat we een extra sessie doen!

Afgelopen dinsdag mochten we alweer langskomen op OBS Karrepad. De leerlingen en wij hadden namelijk nog veel te doen en nog meer motivatie om die dingen af te ronden. We begonnen kort met een openingsspelletje en toen gingen we hard aan de bak. Ieder groepje had een bepaalde taak. Er moesten uitnodigingen geschreven worden, er moest een toneelstuk bedacht worden, er moest een draaiboek gemaakt worden en de ijscoman moest natuurlijk uitgenodigd worden. De leerlingen hebben ontzettend hard gewerkt en wij zijn trots op hun inzet en creativiteit. De leerlingen vonden het ook zelf een fijne toevoeging aan hun dag. Een leerling had door dat je dit eigenlijk kan zien als schoolwerk, maar dat het niet zo voelt omdat je bezig bent met de voorbereidingen van een eindfeest. Doordat het doel zo leuk is, maakt het werk niet zoveel uit. Dit was sessie 3. Volgende week gaan de leerlingen kijken hoe het leven is als student en nemen we ze dus mee naar onze wereld. Wij hebben er zin in en we houden jullie op de hoogte!

pepijn

“Zullen we de koning ook uitnodigen?” : de voorbereidingen zijn in volle gang!

De derde bedenk- en doesessie zit er weer op! Vooraf aan de sessie hebben de pabostudenten veel contact gehad met de gemeente om te kijken naar de mogelijkheden. Het is niet helemaal geworden wat de leerlingen van het Karrepad in gedachten hadden, maar we zijn tot een mooie oplossing gekomen. We begonnen de derde sessie dan ook met het bekendmaken van het project waar we de komende tijd flink mee aan de slag zullen gaan. De klas gaat een aantal prullenbakken in de wijk ‘adopteren’ en daar zullen clickframes op worden geplaatst. De tekeningen op de clickframes worden uiteraard gemaakt door de leerlingen. De ontwerpen die op de afvalbakken komen te hangen, gaan over de negatieve gevolgen van het rondslingeren van afval naast de ondergrondse containers. We hopen natuurlijk dat de wijkbewoners zo worden gemotiveerd om hun afval in de prullenbak te doen.
Na het bekendmaken van het definitieve idee, hebben de leerlingen een talentenquiz gedaan. Ze kregen hierna een rol toegewezen dat past bij hun talenten. Vervolgens gingen zij met hun groepje én een pabostudent ideeën bedenken voor zowel het project, als de feestelijke afsluiting. Er is nog een extra sessie gepland om de ideeën verder uit te werken. Het enthousiasme spatte ervan af en het belooft iets heel moois te worden! Houd onze updates in de gaten, binnenkort meer…

Isa

GROEP 8 VAN OBS KARREPAD GAAT OP VERKENNING IN DE KORREWEGWIJK

We begonnen onze tweede ontmoeting met groep 8 van basisschool Karrepad met een leuke buitenactiviteit. Op deze manier konden de leerlingen even weer wennen aan onze aanwezigheid. De leerlingen hadden vooraf de rol besproken die zij tijdens de wijkverkenning zouden aannemen. Zo waren er een aantal tijdbewakers, wegwijzers, journalisten en waarnemers die ervoor zorgden dat we een goed beeld zouden krijgen van wat er nou in de buurt verbeterd kan worden op het gebied van natuur en milieu. “Heeft u tijd om wat vragen te beantwoorden?”, zo begonnen de waarnemers in de groep met het bevragen van buurtbewoners. De mensen uit de wijk, jong en oud, reageerden divers. Sommigen waren al heel tevreden over de buurt en konden niets bedenken wat ze zouden willen verbeteren, anderen waren wat kritischer en kwamen met antwoorden waar de leerlingen zeker gebruik van konden maken. Bij terugkomst in het lokaal bespraken de groepjes enthousiast wat ze hadden gehoord en gezien in de wijk en kwamen er veel leuke ideeën voor het project naar boven. Toen ieder groepje een idee had bedacht om de wijk een stukje mooier te maken, bespraken we de ideeën klassikaal en keken we natuurlijk of de uitvoering mogelijk is. Na een stemrondje in de klas, kwamen we tot een top drie! Momenteel is de studentencommissie druk bezig om te kijken welk idee het beste kan worden uitgevoerd in de wijk. Tijdens de volgende sessie maken we het project bekend en gaat de klas samen met de pabo-studenten aan de slag!

Isa

De eerste sessie is begonnen!

We begonnen ons project vandaag in groep 8 van Openbare Daltonschool het Karrepad. Om even kennis te maken, gingen we snel met de klas naar buiten. Door lekker actief bezig te zijn, maakten we niet alleen op een laagdrempelige manier kennis met elkaar, maar wakkerden we ook elkaars enthousiasme aan om ons in te zetten voor dit aankomende project. Het thema wat de klas had gekozen was natuur en milieu. De klas had hiervoor gekozen omdat er veel vervuiling in de wijk was en omdat er weinig bomen aanwezig waren. Vervolgens gingen de leerlingen snel aan het werk om hun vragen voor de enquête voor de buurtbewoners voor te bereiden. Daar gaan we de volgende keer mee bezig.
De leerlingen vonden de actieve kennismaking erg leuk. Een van de leerlingen zei dat hij het leuk vond om gelijk al zo intensief met het onderwerp bezig te zijn waar ze voor hadden gekozen. De rest van de klas sloot zich hier enthousiast bij aan.
De leerlingen van het Karrepad en wij zijn dus helemaal klaar om ons in te zetten voor een beter milieu in de Korrewegwijk!

Pepijn

Meer projecten uit Move in Groningen