Asset 7Asset 3Asset 4

Move in Rotterdam

De Kameleon en Skadi geven de buurt een boost


Basisschool de Kameleon en studenten van Skadi gaan samen met het thema ‘Natuur & Milieu’ aan de slag voor de wijk Charlois/Carnisse.


Project updates

De feestelijke afsluiting

Afgelopen vrijdag was het dan zover, de afsluiting kon worden uitgevoerd! Met het thema natuur en milieu hebben de kinderen van de basisschool de Kameleon het project kunnen uitvoeren. In de eerdere sessies kwam naar voren dat er veel afval te vinden was op straat, zo ook in het park naast de school. Het project werd verdeeld over twee groepen, namelijk afval opruimen en tekeningen maken met stoepkrijt om daardoor de aandacht van de buurt te trekken en zo meer bewustwording te creëren! De groep is zich bewust van het onderwerp, wat zij hebben laten zien tijdens het project. Vol enthousiasme zijn zij aan de slag gegaan. Zakken vol afval werden uit het park gehaald en mooie tekeningen zijn gemaakt. Er werden zinnen opgeschreven als “Kom in actie!”, “Zorg voor onze wereld”, “Geef ons een toekomst”. Met deze inzet en de mooie kunstwerken die er zijn gemaakt, kan er zeker gezegd worden dat het project is geslaagd!

Luca

Bedenk en doe sessie 3

De derde bedenk en doe sessie stond in het thema van de talentenquiz. Door het maken van de talentenquiz kwam er bij iedereen een uitslag welke rol het beste bij hem/haar zou passen. De rollen waren verkenner, ontwerper, regelaar en verteller. Met de verschillende groepjes werd er gekeken wat er allemaal nodig zou zijn en hoe dit aangepakt moest worden. Zo kwamen er bijvoorbeeld bij het groepje van de vertellers al leuke ideeën voorbij. Zij wilde zelf ook wel een interview bij de buurtbewoners gaan doen. Vragen als; Wat is u ervaring met het afval in de buurt? Wat zou u zelf doen om de buurt mooier/ schoner te maken? zouden gesteld worden. Ook waren er ideeën om de buurtbewoners te betrekken bij het opruimen van afval door uitnodigingen te gaan versturen met uitleg van het project. Bij de verschillende groepjes zijn ideeën geschetst en bewaard om tijdens bedenk en doe sessie 5 op terug te komen en te gaan realiseren!

Luca

Bedenk en doe sessie 2

De tweede bedenk en doe sessie stond in het thema van de wijkverkenning. Helaas zat het weer ons niet mee en is de wijkverkenning als alternatief via google maps gedaan. In de klas werd er gebrainstormd over de ideeën die er uitgevoerd konden worden met het thema natuur en milieu. Er is uitgekomen dat er in de wijk veel zwerfafval ligt en dat daar iets mee gedaan moest worden. Het uiteindelijke idee is om het zwerfafval op te ruimen, maar ook buurtbewoners aan te sporen om milieubewuster te zijn.

Luca

Meer projecten uit Move in Rotterdam