Asset 7Asset 3Asset 4

Move in Delft

Groep 7B van de Bernadette Mariaschool komt in actie!


Leerlingen van groep 7B van RKBS Bernadette Mariaschool komen samen met studenten van Virgiel in actie voor de wijk! Zij willen de bewoners motiveren om gezonder te leven. Lees snel verder wat zij allemaal van plan zijn…


Project updates

Afsluiting – ga eens naar buiten!

Groep 7 van RKBS Bernadette Mariaschool heeft samen met studenten van Virgiel afgelopen donderdag een feestelijke afsluiting georganiseerd voor het project waar zij zich de afgelopen weken voor hebben ingezet. Gedurende deze dag presenteerde de klas het ontwerp voor het spellenbord aan de het bestuur van speeltuin de Bras, de plek waar het bord komt te hangen, en aan een raadslid van STIP. Het spellenbord moet het buitenspelen en bewegen van kinderen in de wijk bevorderen. Na het onthullen van het bord hebben zij verschillende spelletjes gedaan in het kader van beweging en gezondheid.

Het Move project waar de klas aan deelneemt, staat in het teken van beweging en gezondheid. Gedurende de sessies kwam naar voren dat de kinderen vinden dat er te weinig goede speelplekken in de buurt zijn. Aan de hand van het spellenbord willen de kinderen ervoor zorgen dat andere kinderen enthousiast worden gemaakt om buiten te spelen en in beweging te blijven. Op het bord staan verschillende spelletjes uitgelegd, zodat iedereen deze kan begrijpen en uit kan voeren. Wanneer de kinderen gedurende het buitenspelen even niet weten wat ze moeten gaan doen, kunnen zij een kijkje nemen bij het spellenbord en hier inspiratie uit opdoen om zo weer volop in beweging te gaan!

De realisatie van het spellenbord is in samenwerking met Fonds 1818 en Bordenmax.nl (https://www.bordenmax.nl/).

emy

Een kijkje in het studentenleven

Afgelopen donderdag hebben de leerlingen van de Bernadette Mariaschool een kijkje mogen nemen in het studentenleven! We zijn in groepjes het centrum van Delft ingegaan en hebben hier verschillende plekken bezocht waar studenten vaak komen in hun vrije tijd. Iedere plek had bijbehorende spelletjes en opdrachten die hier werden uitgevoerd. Al met al een zeer geslaagde dag ! ????

emy

Op pad in Delft

Afgelopen week zijn de leerlingen van groep 7 van de RKBS Bernadette Mariaschool op pad gegaan in de wijk Vrijeban (Delft)☀️. Tijdens de wijkverkenning interviewden de leerlingen de buurtbewoners om erachter te komen hoe gezond en sportief de Delftenaren zijn en of hier iets aan kan worden verbeterd! ????⛹????‍♀‍⚽

Dankzij de wijkverkenning zijn de leerlingen op verschillende ideeën gekomen om zo de buurtbewoners te motiveren om gezonder te leven. Een aantal ideeën die de leerlingen hebben bedacht zijn het uitgeven van sport- en voedingsschema’s voor de bewoners, het realiseren van een nieuw klimpark voor de kinderen en een het maken van een spelbord waarop spelletjes worden weergegeven die de kinderen kunnen gaan spelen. Nu wordt het tijd om hier ééntje van te kiezen. Zo kan gedurende de volgende sessie worden gestart aan een project in het thema sport en gezondheid! ????????????

emy

Meer projecten uit Move in Delft