Asset 7Asset 3Asset 4

Move in Utrecht

Op De Groene Alm gaat voor groen


Leerlingen van Op De Groene Alm komen met studenten van Global Sustainability Science in actie voor Leidsche Rijn. Samen zullen ze een actie bedenken met betrekking tot Natuur en Milieu. Groen, groener, Op De Groene Alm! Lees hier alle updates.


Project updates

Bijna klaar!

De laatste Bedenk en Doe sessie is inmiddels gehouden. De studenten kwamen voor de laatste keer langs om de laatste puntjes op de i te zetten voor het aanleggen van het mini-bos en de afsluiting van het project. Deze Bedenk en Doe sessie stond dan ook in het teken van uitnodigingen knutselen. Iedereen tekende zijn/haar eigen uitnodiging waarbij het mini-bos centraal stond. Later zal hier nog een papiertje met alle informatie op worden gelijmd. Op deze manier kunnen de kinderen hun familie en vrienden laten zien waar zij mee bezig zijn geweest de afgelopen tijd. Ook werden er filmpjes gemaakt waarin de leerlingen vertelden wat het mini-bos precies inhoud en waarom zij dit bos willen aanleggen. Deze filmpjes worden aan buurtbewoners getoond zodat zij op de hoogte worden gesteld van wat er tijdens de feestelijke afsluiting zal gaan gebeuren. We hopen dat er veel vrienden, familie en buurtbewoners naar de afsluiting komen en de kinderen helpen met het planten van het mini-bos. Het wordt een leuke en actieve middag!

Iris

Een dagje op de Universiteit

Op 23 januari was het eindelijk zo ver. De Kinderen uit groep 7 van de Groene Alm brachten een bezoekje aan de Universiteit van Utrecht. Hoewel ’s ochtends nog een CITO toets moest worden gemaakt, was het daarna tijd te ontspannen met een rondleiding en mini-college. Tijdens de rondleiding werd een rondje over de Uithof gelopen waarbij onder andere de bibliotheek en de kantine aan bod kwamen. Ook werd een bezoekje gebracht aan de Stormkamer; de ‘huiskamer’ van de studievereniging. Hier vertelde de voorzitter een kort verhaal over de studie (Global Sustainability Science) en de bijhorende studievereniging (Storm). Na de rondleiding was het tijd voor de lunch, waarbij iedereen een appeltje kreeg uit de Groentetas. Docente Laura Bello Cartagena kreeg hierna het woord. Zij gaf een kort college over het aanleggen en het onderhouden van een voedselbos. Dit onderwerp past erg bij het project waar de kinderen op het moment mee bezig zijn, aangezien zij tijdens de project dag zelf een klein bos willen aanleggen. Vervolgens had Laura een opdracht gemaakt waarbij de kinderen hun eigen voedselbos konden ontwerpen. Het was een geslaagde dag en de kinderen vond het erg leuk!

Iris

Een mini-bos!

Afgelopen week vond alweer de een na laatste Bedenk & Doe sessie plaats. Nadat in de vorige sessie een begin was gemaakt aan het bepalen van het project, hebben de kinderen in deze sessie definitief vastgesteld hoe het project er uit zal komen te zien. Tijdens de afsluiting zullen de leerlingen namelijk een mini-bos aanleggen, bestaande uit bomen, struikjes en andere planten. De kinderen reageerden hier allemaal heel enthousiast op en begonnen zelfs te fantaseren over een nabij liggend voetbalveldje en een speeltuin. De leerlingen deden vervolgens een kwaliteitenspel, waaruit bleek bij welk groepje ieder het best paste. Het eerste groepje, de verkenners, maakt de begroting voor het project en de afsluiting. Het tweede groepje, de ontwerpers, knutselt de uitnodigingen en kiest verschillende soorten bomen en planten uit. Het derde groepje, de regelaars, bepaalt de precieze locatie van het mini-bos, maakt het draaiboek, en zoekt uit of de gekozen bomen ook echt kunnen groeien in de omgeving. Het laatste groepje, de vertellers, schrijft de uitnodigingen en nodigt de pers uit. In deze groepjes gingen we aan de slag om een waar spektakel van de afsluitende dag te maken! Hier zullen we de laatste Bedenk & Doe sessie verder mee doorgaan om de puntjes in de i te zetten. Tenslotte kwam Peter Jans langs, de wijkadviseur van Utrecht. Hij gaf de kinderen advies en hielp ze bij het maken van de begroting. We kijken uit naar de volgende sessie met de leerlingen, waarbij zij een bezoekje aan de Universiteit zullen brengen.

iris

Op wijkverkenning in Leidsche Rijn

De tweede ‘Bedenk & Doe’ sessie stond in het teken van het verkennen van de buurt rondom de basisschool. In groepjes ging de klas op pad om de tips en tops van de wijk te ontdekken en op te schrijven. Eenmaal terug in het klaslokaal werden de notities verzameld en werd er gediscussieerd over wat de grootste verbeterpunten in de wijk. Zo merkten veel kinderen dat er rondom de speeltuintjes meer afval te vinden is dan op andere plekken en vonden ze dat er te weinig groen op straat is. Ieder groepje presenteerde om de beurt hun idee om de wijk te verbeteren, maar over welk thema het project uiteindelijk zal gaan, is nog even een verrassing voor de kinderen. Dit zal bekend worden gemaakt tijdens de volgende ‘Bedenk & Doe’ sessie, waar de kinderen een concreter plan voor de project dag zullen verzinnen.

iris

De eerste stapjes

Vijf enthousiaste Global Sustainability Science studenten ruilen komende periode af en toe de collegezaal in om samen met groep 7 van basisschool Op De Groene Alm een project uit te voeren. Het project staat in het teken van ‘Natuur en Milieu’, waarbij de leerlingen zelf de wijk mogen verkennen en verbeterpunten met betrekking tot dit thema mogen aanduiden.
De eerste ontmoeting met de klas was een groot succes. Tijdens deze bijeenkomst, ook wel ‘Bedenk & Doe sessie 1’ genoemd, mochten de leerlingen in groepjes een mindmap maken met alles wat zij al wisten over het milieu en de natuur. Vervolgens maakten we een grote gezamenlijke mindmap met de belangrijkste punten. De leerlingen waren erg enthousiast en bleken al veel kennis te hebben over dit onderwerp. Ook over de wijk zelf konden zij goede tips en tops geven.
In de volgende bijeenkomst (Bedenk & Doe sessie 2) zal het grootste probleem op gebied van natuur en milieu in de wijk worden vastgesteld. Voor dit probleem zullen de kinderen uiteindelijk een oplossing bedenken. Wij kijken al erg uit naar de creatieve ideeën van de kinderen en de nieuwe les!

Iris

Meer projecten uit Move in Utrecht