Asset 7Asset 3Asset 4
 • Home
 • Wat we doen

Move zet zich in voor kinderen en jongeren van 10 tot 16 jaar die minder kansen krijgen dan hun leeftijdsgenoten. In onze doorlopende leerlijn van maatschappelijke projecten ontdekken zij hun talenten en welke waardevolle positie zij in de samenleving kunnen innemen.

Bekijk snel welke projecten Move allemaal uitvoert!


Onze projecten

MOVE JE BUURT

In ons BASISSCHOOLPROJECT MOVE JE BUURT ontdekken kinderen uit een kwetsbare wijk welke mogelijkheden zij hebben in de maatschappij. In vier tot zes maanden leren studenten en kinderen elkaars leefwereld kennen en bedenken de kinderen hoe ze hun eigen buurt kunnen verbeteren. Studenten helpen deze plannen te realiseren en geven zo samen met de kinderen hun buurt een boost. De kinderen ontdekken hun talenten en leren trots te zijn op zichzelf, het resultaat en de wijk.

Move your world op het vmbo

Met MOVE YOUR WORLD komen jongeren op het vmbo vanuit hun eigen ideeën en talenten in actie voor een ander. Ze werken samen, verkennen hun mogelijkheden en brengen die meteen in de praktijk. Ze ontdekken hoe leuk het kan zijn om hun eigen bedachte acties uit te voeren en komen positief onder de aandacht. Zo krijgt hun zelfvertrouwen een boost en ervaren ze hoe waardevol ze zijn voor de wereld om hen heen. Er is ook een online versie van dit project.

Move Maatje schoolkeuze. Basisschoolleerling vrijwillige student.

MOVE MAATJE

MOVE MAATJE helpt basisschoolleerlingen in de stap naar de middelbare school. In zes lessen doen een kind en een vrijwilliger samen opdrachten om de leerling zo goed mogelijk voor te bereiden op de overstap naar de middelbare school.

Move in 1 dag. komen kinderen en jongeren samen met vrijwilligers in actie voor een ander. BSO’s, jongerencentra, zomer- en weekendscholen

MOVE in 1 dag

Met MOVE IN 1 DAG, komen kinderen en jongeren samen met vrijwilligers in één dag in actie voor een ander. Ze ontdekken in korte tijd hoe ze hun talent kunnen inzetten voor hun omgeving. Speciaal voor BSO’s, jongerencentra, zomer- en weekendscholen.

BOUWSTENEN IN ALLE MOVE-PROJECTEN

Om een zo groot mogelijke bijdrage te leveren aan de kansengelijkheid, burgerschapsvorming en talentontwikkeling van kinderen en jongeren in Nederland, staan de volgende bouwstenen in al onze projecten centraal:

 • Maatschappelijke participatie & ervaring
  In alle Move-projecten ontdekken kinderen en jongeren hun waarde voor de samenleving. Ze leren hun omgeving beter kennen, ervaren welke impact ze op hun eigen leefomgeving kunnen hebben en ontdekken hoe ze maatschappelijk kunnen participeren vanuit hun eigen talenten.
 • Eigenaarschap
  In alle Move-projecten staan de ideeën en talenten van kinderen en jongeren centraal. Door de bottom-up werkwijze van Move krijgen ze zoveel mogelijk eigenaarschap. Daardoor voelen ze zich meer verantwoordelijk en ervaren ze meer trots, wat leidt tot duurzame impact.
 • Gelijkwaardigheid
  In alle Move-projecten ontmoeten kinderen en jongeren een andere groep mensen uit de samenleving. Beide groepen ontdekken andere perspectieven en leefwerelden, leren van elkaar en verplaatsen zich in een ander. Ze groeien allebei en komen erachter dat ze van waarde kunnen zijn voor een ander, en dat een ander van waarde kan zijn voor hen.