Asset 7Asset 3Asset 4
  • Home
  • ANBI

Stichting Move is erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), dus giften zijn aftrekbaar van de belasting.

Naam: Stichting Move – Verzamel je kracht
RSIN: 820888722
Postadres: Postbus 85049, 3508 AA Utrecht

Doelstelling

Move zet zich in voor kinderen en jongeren van 10 tot 16 jaar die minder kansen krijgen dan hun leeftijdsgenoten. In onze doorlopende leerlijn van maatschappelijke projecten ontdekken zij hun talenten en welke waardevolle positie zij in de samenleving kunnen innemen.

Bestuurders

De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op een vergoeding van de kosten die zij maken in de uitoefening van hun functie. Medewerkers van stichting Move worden beloond volgens de beloningsregeling van de cao Sociaal Werk.