Asset 7Asset 3Asset 4
  • Home
  • Geschiedenis

Ieder verhaal heeft een begin. Het verhaal van Stichting Move begon in 2007. Een studentencommissie van roeivereniging Orca in Utrecht werd opgericht als verbinder tussen studenten, kinderen en een woningcorporatie. Het doel was helder: studenten en kinderen samen iets leuks laten doen voor een ‘ingewikkelde wijk’ in Utrecht. Uiteindelijk zorgden zij voor een nieuw speeltoestel om hun wijk te verbeteren. Inmiddels is Move uitgegroeid tot een stichting die, samen met studenten door heel Nederland, kinderen die minder kansen krijgen dan hun leeftijdsgenoten laat zien hoe ze hun wereld kunnen veranderen.


Interview met de oprichters van Move

Oprichters Thekla Teunis, Michiel Bodt en Hanneke Schreuders vertellen aan Move-projectcoördinatoren Hanna Boersma & Julie Toonen hoe Move ooit van start is gegaan.

interview oprichters
vlnr: Hanneke, Michiel, projectcoördinator Hanna, projectcoördinator Julie en Thekla
Vanuit welk idee zijn jullie Move begonnen?

Thekla: “Vanuit onze roeivereniging Orca hadden we destijds een gesprek met woningcorporatie Mitros. Het gesprek kwam erop neer dat de studenten uit de wijk de mensen in de wijk helemaal niet kenden.” Mitros vroeg ons of wij ideeën hadden om ontmoeting te stimuleren.
Hanneke: “Wij vonden dat de studenten best konden bijdragen om die werelden te verbinden. Tijdens de lange fietstocht van het kantoor van de woningcorporatie in Overvecht naar de roeiloods in Hoograven, bedachten we hoe we dat voor elkaar gingen krijgen”.

Hoe is het eerste project van de grond gekomen?

Thekla: “In het ledenbestand van Orca zijn we op zoek gegaan naar studenten die sociale studies deden. Of iets in het onderwijs. Die hebben we gevraagd of ze wilden meedoen aan een project. We kregen allemaal reacties terug in de trant van ‘Oh, wat leuk!’”.

Michiel: “De studenten namen kinderen van de Ariënsschool mee roeien en de kinderen bedachten iets gaafs om de wijk te verbeteren. Dit werd Aeroplay, een vliegtuig als speeltoestel. De woningcorporatie betaalde het speeltoestel en de gemeente werkte mee aan de uitvoering van het project. Twee jaar na onze fietstocht uit Overvecht naar Hoograven hebben we in 2009 stichting Move opgericht en in dat jaar is ook Aeroplay officieel geopend.

interview oprichters

Is de groei daarna vanzelf gegaan?

Michiel: “Na het succes van Aeroplay, leek het ons leuk andere studentenverengingen te enthousiasmeren over onze werkwijze. Er waren nog weinig verenigingen die dit soort maatschappelijke projecten deden. Zo ontstond het idee om Move in meerdere steden op te zetten. Eerst dachten we dat we met een enthousiast verhaal de verenigingen wel in beweging zouden krijgen. Later bleek dat we daar toch meer voor nodig hadden. Eind 2009 kwamen we in beeld bij het Oranje Fonds.”

Thekla: “Ja, dat weet ik nog goed, ze vonden het een fantastisch idee. Zij daagden ons uit om groter te denken. In plaats van een paar projecten in Utrecht, vroegen zij ons een landelijk plan te maken met veel projecten. Of dit plan binnen een week af kon zijn”.

Michiel: “De beste uitvinding sinds het gesneden brood, noemden ze het”.

Thekla: “Dat was een heel ambitieus plan waarin stond dat we binnen drie jaar 100 projecten wilde doen in verschillende steden. Het plan werd beloond met subsidie vanuit het fonds. Daarvoor hadden we van een kleine subsidie al Hanneke in dienst genomen. Zij werkte op projectbasis, nu hadden we ineens genoeg middelen voor het aannemen van meer medewerkers”.

Hanneke: “In een jaar tijd konden we zes mensen in dienst nemen. Van drie enthousiaste initiatiefnemers groeide Move snel uit tot een kleine organisatie. Dan loop je ineens tegen een heel ander probleem aan. Naast het opzetten van projecten moesten we samen een organisatie draaiende houden en dat kost tijd.”

Move groeide hard in de jaren daarna. Na de eerste projecten in Utrecht werden er in de afgelopen jaren ook Move-projecten opgezet in Amsterdam, Rotterdam, Delft, Leiden, Nijmegen, Groningen, Tilburg, Enschede en Eindhoven. Zo heeft Move zich in korte tijd ontwikkeld van een kleinschalig initiatief van studenten in Utrecht naar een landelijke organisatie die op steeds meer plekken projecten met impact opzet.

Hoe was het om uiteindelijk niet langer aan het roer te zitten?

Hanneke: “Ik vond dat héél moeilijk. Je raakt zo gehecht aan zo’n club, ik heb er wel even een traantje om gelaten. Op een gegeven moment kon ik Move niet meer combineren met mijn andere werk en moest ik een keuze maken. Ik heb toen als eerste wat meer afstand genomen, door uit dienst te gaan bij Move en in het bestuur plaats te nemen.

Michiel: “Op het moment dat Hanneke eruit stapte, ben ik erin gedoken. Eerst naast mijn studie, drie dagen in de week en na mijn afstuderen in 2012 bijna fulltime als directeur. Tot 2014. Maar ik vind het juist super om te zien dat het niet aan ons hangt. Daar ben ik misschien wel het meest trots op, dat Move zichzelf in stand houdt en steeds meer impact maakt”.

Wat verwachten jullie van de toekomst?

Michiel: “Veel. De kracht van Move is dat we op kleine schaal ontmoeting faciliteren. Wil je polarisatie tegengaan, dan doe je dat denk ik door te zorgen dat mensen niet meer bang voor elkaar zijn. Dat is nu misschien nog relevanter dan bij de start van Move”.2009, de oprichtingsakte van Move met het eerste logo.