Asset 7Asset 3Asset 4
  • Home
  • Bouwstenen

Om een zo groot mogelijke bijdrage te leveren aan de kansengelijkheid, burgerschapsvorming en talentontwikkeling van kinderen en jongeren in Nederland, staan de volgende bouwstenen in al onze projecten centraal.

Maatschappelijke participatie & ervaring

In alle Move-projecten ontdekken kinderen en jongeren hun waarde voor de samenleving. Ze leren hun omgeving beter kennen, ervaren welke impact ze op hun eigen leefomgeving kunnen hebben en ontdekken hoe ze maatschappelijk kunnen participeren vanuit hun eigen talenten.

 

Eigenaarschap

In alle Move-projecten staan de ideeën en talenten van kinderen en jongeren centraal. Door de bottom-up werkwijze van Move krijgen ze zoveel mogelijk eigenaarschap. Daardoor voelen ze zich meer verantwoordelijk en ervaren ze meer trots, wat leidt tot duurzame impact.

 

Gelijkwaardigheid

In alle Move-projecten ontmoeten kinderen en jongeren een andere groep mensen uit de samenleving. Beide groepen ontdekken andere perspectieven en leefwerelden, leren van elkaar en verplaatsen zich in een ander. Ze groeien allebei en komen erachter dat ze van waarde kunnen zijn voor een ander, en dat een ander van waarde kan zijn voor hen.

Contactformulier

  • Mijn vraag is voor de hub in...
  • Ik ben een...
  • Ik heb een vraag over...