Asset 7Asset 3Asset 4

Kom ook in actie!

Doe mee!

Move zet zich in voor kinderen en jongeren van 10 tot 16 jaar die minder kansen krijgen dan hun leeftijdsgenoten. In onze doorlopende leerlijn van maatschappelijke projecten ontdekken zij hun talenten en welke waardevolle positie zij in de samenleving kunnen innemen.

In al onze projecten staat ontmoeting centraal: kinderen, jongeren en studenten ontdekken samen andere leefwerelden en verbreden hun perspectief. Bubbels breken en de afstand tussen mensen verkleint. Move verbindt en verruimt blikken!


Move-projecten

Overzicht projecten stichting move voor basisschoolleerlingen en middelbare scholieren. Juichende kinderen. Move begon in 2009 als studenteninitiatief in Utrecht en is inmiddels landelijk actief met projecten voor primair en voortgezet onderwijs. Al meer dan 16.000 kinderen en jongeren en 3.000 studenten deden mee aan een project.

In 1 dag in actie komen, in 6 maanden jouw buurt een boost geven of je talenten inzetten als digitaal maatje van een basisschoolleerling? Het is allemaal mogelijk!

missie en impact

Sterk meisje. Missie en Impact. Inclusievere samenleving. positieve bijdrage aan de kansengelijkheid van kinderen en jongeren
Ontmoeting tussen groepen mensen zorgt voor een inclusievere samenleving: wanneer we elkaar beter leren kennen, ontstaat onderling begrip, vergroten individuele kansen en verkleint de maatschappelijke kloof. Iedereen bij Move zet zich hiervoor in. Samen leveren we een positieve bijdrage aan de kansengelijkheid van kinderen en jongeren en verkleinen we de kloof in de maatschappij tussen groepen van verschillende sociale en culturele achtergrond .


Move wordt gesteund door o.a.

Logo's samenwerkingspartners stichting Move

 

Wil je als bedrijf, ondernemer, instelling of particulier een bijdrage leveren aan de kansengelijkheid, burgerschapsvorming en talentontwikkeling van kinderen en jongeren in Nederland? Bekijk dan snel de mogelijkheden om met ons samen te werken of Vriend te worden.

Meer informatie over Kinderpostzegels Meer informatie over Oranjefonds Meer informatie over de VriendenLoterij

Ervaringen


Ons laatste nieuws