Asset 7Asset 3Asset 4
  • Home
  • Privacy- en cookiebeleid

PRIVACY STATEMENT

Privacy en bescherming persoonsgegevens Stichting Move

Stichting Move – Postbus 85049, 3508 AA Utrecht – verwerkt, gebruikt en bewaart persoonsgegevens. In dit privacy-statement willen we je informeren over de manier waarop we dat doen.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets zeggen over wie je bent. Zoals je naam, (e-mail)adres, telefoonnummer en leeftijd, maar ook je BSN-nummer of je geboorteplek. Wanneer anderen over deze gegevens beschikken, verplicht de wet hen daar zorgvuldig mee om te gaan.

Van wie verwerkt Stichting Move persoonsgegevens?
  1. Geïnteresseerden. Hierbij gaat het om mensen die via onze website interesse hebben getoond in het werk van Move en die een contactformulier hebben ingevuld. Gegevens worden opgeslagen in een beveiligde omgeving.
  2. Studenten. Zij begeleiden kinderen tijdens projecten. Gegevens worden opgeslagen in een beveiligde omgeving.
  3. Leerlingen. Bij sommige projecten sturen scholen de persoonsgegevens van kinderen aan Move, zodat wij ze kunnen doorgeven aan de studenten die dat project uitvoeren. De vrijwilligers vernietigen deze persoonsgegevens na afloop van het project. Move fungeert hier als doorgeefluik; we slaan de persoonsgegevens van leerlingen niet op in enig contactenbestand.
  4. Overige contactpersonen. Het gaat daarbij onder meer, maar niet uitsluitend, om personen die bij fondsen, gemeentes en leveranciers werken. 
En met welk doel?

We gebruiken persoonsgegevens voornamelijk om de organisatie van onze projecten mogelijk te maken. Zonder communicatie met partners, vrijwilligers, scholen, gemeentes, fondsen en andere belanghebbenden zou Move haar werk niet kunnen doen. Concreet: we gebruiken namen, (e-mail)adressen en telefoonnummers om contact te onderhouden over lopende en nieuwe projecten en over zaken die te maken hebben met betalingen en administratie.

Daarnaast gebruiken we persoonsgegevens voor promotie- en marketingdoeleinden. Move heeft een gerechtvaardigd belang om via (online) campagnes de zichtbaarheid van Move te vergroten en de interesse van potentiele partners te wekken. Daar waar noodzakelijk vragen wij toestemming om je te informeren. Wil je hiervoor niet langer benaderd worden? Dat kun je te allen tijde aangeven door onderaan betreffende mails op ‘uitschrijven’ te klikken of door te mailen naar info@stichtingmove.com.

Daarnaast gebruiken we persoonsgegevens om te zien hoe de organisatie ervoor staat. Ook hiervoor hebben we een gerechtvaardigd belang: we kunnen zo bijvoorbeeld zien hoeveel partners en vrijwilligers we hebben in welke sectoren en of het aantal geïnteresseerden groeit.

Wie is hier binnen Move verantwoordelijk voor?

De zakelijk directeur.

Wie kan mijn persoonsgegevens inzien?

Move-medewerkers die betrokken zijn bij de projecten.

Worden mijn persoonsgegevens uitgewisseld met andere organisaties?

Er worden nooit persoonsgegevens uitgewisseld aan partijen die daar geen direct, praktisch belang bij hebben. Vrijwilligers die persoonsgegevens van (minderjarige) leerlingen ontvangen, dienen die na afsluiting van het project te vernietigen. De betrokken scholen zijn er verantwoordelijk voor dat persoonsgegevens van leerlingen op correcte wijze wordt verstrekt.

Kan ik controleren welke informatie Move over mij bewaart?

Ja, dat kan. Als je wil weten welke informatie Move over jou bewaart, kun je contact met ons opnemen via info@stichtingmove.com

Kan ik informatie laten aanpassen?

Ja, dat kan. Als informatie niet klopt of als je niet wil dat bepaalde persoonlijke informatie wordt opgeslagen, kun je dat aangeven via info@stichtingmove.com. Voor uitvoering van onze projecten is de opgave van tenminste naam, e-mailadres en telefoonnummer echter noodzakelijk.

Kan ik me uitschrijven of mijn gegevens laten verwijderen?

Ja, dat kan. Wie mails krijgt over evenementen van Move of wie onze nieuwsbrief ontvangt, kan zich daarvoor te allen tijde afmelden. Deze optie staat altijd onderaan de mail vermeld. Het is ook mogelijk aan te geven dat berichten die betrekking hebben op promotie en marketing niet verstuurd morgen worden. Daarvoor kan een mail worden gestuurd naar info@stichtingmove.com.

Wat zijn mijn overige rechten?

In sommige gevallen heb je het recht om je gegevens te wissen (recht op vergetelheid), het recht om bezwaar te maken tegen verwerking van je persoonsgegevens indien wij ons daarbij beroepen op ‘gerechtvaardigd belang’ en het recht op overdraagbaarheid van gegevens. Als je een van deze rechten wilt inroepen, kan je contact met ons opnemen via info@stichtingmove.com. Tenslotte heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit indien je van mening bent dat je persoonsgegevens door ons worden verwerkt in strijd met deze privacyverklaring.

Hoelang worden mijn persoonsgegevens bewaard?

Persoonsgegevens worden maximaal vijf jaar bewaard na het moment van het laatste contact.

Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?

In sommige gevallen heb je het recht om je gegevens te wissen (recht op vergetelheid), bezwaar te maken tegen verwerking van je persoonsgegevens indien wij ons daarbij beroepen op ‘gerechtvaardigd belang’ en het recht op overdraagbaarheid van gegevens. Als je een van deze rechten wilt inroepen, kan je contact met ons opnemen via info@stichtingmove.com. Tenslotte heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit indien je van mening bent dat je persoonsgegevens in strijd met deze privacyverklaring worden verwerkt door ons. 

Vragen over ons privacy beleid kunnen worden gesteld via info@stichtingmove.com. Vrijwilligers en partners van Move kunnen terecht bij hun vaste contactpersoon.

Wijzigingen privacy beleid

Move behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy beleid. Eventuele wijzigingen zullen we vermelden in dit document

Disclaimer

De inhoud van de website is met grote zorg samengesteld. Hoewel Move probeert om juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, vertrekt Move expliciet noch impliciet enige garantie dat de aangeboden informatie juist, volledig en actueel is.

 

Cookies

Move is wettelijk verplicht bezoekers van de website te informeren over cookiegebruik. Een cookie is een eenvoudig, klein bestand dat op je computer, tablet of telefoon wordt opgeslagen. Move maakt gebruik van functionele cookies en analytische cookies. De cookies bewaren geen persoonsgegevens en zijn niet aan een individu te koppelen.

Functionele cookies worden ingezet om je de werking van onze website te optimaliseren. Door het gebruik van deze cookies herkennen we je bijvoorbeeld als je ons platform opnieuw bezoekt en hoef je niet steeds dezelfde informatie opnieuw in te voeren. Analytische cookies worden gebruikt om de kwaliteit en de effectiviteit van onze website(s) te testen en te optimaliseren: het helpt ons om te leren hoe je onze site gebruikt zodat wij het continue kunnen verbeteren en gebruiksvriendelijker voor je kunnen maken.

Als je niet wil dat wij cookies gebruiken, is dit geen enkel probleem. Je kunt cookies zelf uitzetten of verwijderen in je browser. Hou er dan wel rekening mee dat de website niet altijd optimaal werkt.