Asset 7Asset 3Asset 4
  • Home
  • Interview Impactcoördinator

Move beschikt over een impactcoördinator, en dat is best wel heel bijzonder. Wat is ‘impact maken’, en waarom meten wij dit? Wat heeft Move op dit moment al bereikt? Normaliter nemen wij interviews af met studenten, docenten en kinderen. Deze keer hebben wij de impactcoördinator geïnterviewd.

 

Wat is volgens jou ‘impact maken’?

Voor Move betekent ‘impact maken’ inzicht krijgen in wat je wil bereiken, en dat ook zo goed mogelijk proberen te bereiken. Doordat we steeds meer bezig zijn met impact, zijn we in de loop der tijd anders gaan kijken naar onze projecten. Een project moet niet alleen leuk zijn, maar ook goed zijn. Door deze focus stel je jezelf steeds de vraag: Hoe zorgen we dat we met onze projecten zoveel mogelijk impact maken?  

Behalen we met de inzet van de projecten onze doelen, of moeten we dingen aanpassen? Op deze manier zijn onze projecten veel sterker geworden. In het veld zien we dat er ook steeds meer aandacht komt voor het meten van impact. Deze resultaten zijn niet alleen interessant voor onszelf, maar ook voor iedereen die hierbij betrokken is, zoals scholen, studenten en partners. 

interview impactcoördinator

Hoe meet je de impact?

We zijn begonnen met impactonderzoek bij ons grootste project, Move je buurt. Hier hebben we een theory of change (een verandertheorie) voor opgesteld. Om de theory of change te onderbouwen baseren we ons o.a. op wetenschappelijke literatuur, we kijken daarbij naar theorieën als de contact hypothese en de zelfdeterminatie theorie. 

In de verandering die wij te weeg denken te brengen zitten aannames, die toetsen we met onze impactmeting. Het onderzoek wat we nu doen richt zich op competentieontwikkeling bij kinderen door deelname aan een Move je buurt project. We meten daarbij de ontwikkeling op de volgende competenties: samenwerken, eigenaarschap, zelfvertrouwen, bewustzijn van de omgeving en bewustzijn van het studentenleven.  

Concreet betekent dit dat de kinderen voorafgaand aan het project en nadien een vragenlijst invullen. Op die manier kunnen we zien of er verandering optreedt. De uitkomst hiervan wordt vervolgens besproken met de leerlingen. Dit noemen wij de sense-making sessie. Op deze manier kan meer diepgang geboden worden aan de gegeven antwoorden, en kunnen wij het ‘waarom’ achter het antwoord beter begrijpen. 

Kind vult vragenlijst in

Waar ben je momenteel mee bezig en wat wil je bereiken?

De impactmeting van de leerlingen loopt. Nu zijn we bezig met het opstellen van de meting bij studenten. Ook deze meting wordt vanuit de theory of change opgesteld. Onze projecten zijn in de basis gericht op de leerlingen. Maar de studenten zijn ook een belangrijke doelgroep. 

De projecten van Move zijn namelijk ook ontzettend leerzaam voor studenten, het tegengaan van polarisatie werkt immers twee kanten op. De impactmeting van studenten wordt vanuit de theory of change ook gebaseerd op de contact hypothese. Deze theorie stelt dat door langdurig gelijkwaardig contact wederzijdse vooroordelen afnemen. Dit is een belangrijk uitgangspunt in ons project voor beide groepen (studenten en leerlingen).  

Wat heeft Move tot nu toe bereikt op het gebied van impact maken?

Move is een lerende organisatie. Dit doen we door bij al onze projecten enquêtes af te nemen bij de deelnemende doelgroepen. Resultaten uit deze enquêtes vertalen we naar verbeteringen in onze projecten. Zo wordt het project ‘Move je Buurt’ al jarenlang bijgeschaafd en met de kennis van nu steeds weer sterker gemaakt.  

Uit eerdere enquêtes en het vooronderzoek voor de impactmeting zien we dat kinderen zich ontwikkelen op verschillende competenties.  We zien tot nu toe in de resultaten dat kinderen anders naar hun wijk zijn gaan kijken en naar hun positie in de wijk. Daarnaast leren ze beter samenwerken. Het is de bedoeling dat ze niet alleen met vriendjes samenwerken maar echt met de hele klas. Diegene die de presentatie geeft is net zo belangrijk als iemand die de flyers regelt. Het feit dat je elkaar allemaal nodig hebt, is een prachtig inzicht.  

Het doel voor de komende tijd is om een theory of change te ontwikkelen voor al onze projecten, waardoor we een nog beter beeld gaan krijgen van de impact die wij als organisatie op de maatschappij kunnen maken. 

Move Maatje, sterk meisje, helpt basisschoolleerlingen in de stap naar de middelbare school. In zes digitale lessen doen een kind en een vrijwilliger samen opdrachten zodat de leerling een goede schoolkeuze kan maken.

Tot slot: Wat maakt de functie van impact coördinator zo leuk? 

Het is leuk om te kijken hoe we als organisatie onze projecten zo goed mogelijk kunnen vormgeven, en daarmee echt te kunnen bijdragen aan een actueel thema als kansenongelijkheid. Ik heb veel contact met andere partijen om te kijken hoe we onze projecten en ons onderzoek kunnen optimaliseren. Het is uniek om een rol als impactcoördinator te kunnen vervullen, bij veel organisaties is dit lang niet altijd mogelijk. Zo heb ik mijn kennis op het gebied van strategisch impactmanagement kunnen verbreden door het volgen van een opleiding impactmanagement bij AvanceHet aansturen van projectcoördinatoren en het continue door ontwikkelen van onze projecten maakt de functie uitdagend.  

Logo's projecten stichting Move - interview impactcoördinator