Asset 7Asset 3Asset 4
  • Home
  • Interview Impactcoördinator

Move beschikt over een impactcoördinator, Berdien van der Wilt. Wat is ‘impact maken’, en waarom meten wij dit? In dit interview vertelt Berdien meer!

 

Wat is volgens jou impact maken?

Impact maken betekent allereerst inzicht krijgen in wat je wil bereiken. Ten tweede wil je dat dan ook zo goed mogelijk proberen te bereiken. Een project moet niet alleen leuk zijn, maar ook goed. Met het impactonderzoek kijken we of we met onze projecten onze doelen realiseren, of dat we dingen moeten aanpassen. Deze resultaten zijn niet alleen interessant voor onszelf, maar ook voor scholen, studenten en partners. 

Hoe meet je de impact?

We zijn begonnen met impactonderzoek bij ons grootste project, Move je buurt. Hier hebben we een theory of change (een verandertheorie) voor opgesteld. Om de theory of change te onderbouwen baseren we ons o.a. op wetenschappelijke literatuur. We kijken daarbij naar theorieën als de contact hypothese en de zelfdeterminatie theorie. 

In de verandering die wij denken te veroorzaken zitten aannames. Deze toetsen we met onze impactmeting. Het onderzoek wat we nu doen richt zich op competentieontwikkeling bij kinderen door deelname aan een Move je buurt project. We meten daarbij de ontwikkeling op de volgende competenties: samenwerken, eigenaarschap, zelfvertrouwen, bewustzijn van de omgeving en bewustzijn van het studentenleven.  

Concreet betekent dit dat de kinderen voor en na het project een vragenlijst invullen, zodat we kunnen zien of er iets is veranderd. De uitkomst hiervan wordt vervolgens besproken met de leerlingen. Dit noemen wij de sense-making sessie. Op deze manier kunnen we diepgang bieden aan de antwoorden en krijgen we inzicht in het ‘waarom’ achter het antwoord. 

Waar ben je momenteel mee bezig en wat wil je bereiken?

We hebben eind vorig jaar naast kinderen ook onderzoek gedaan naar de impact die we met ons project Move je buurt hebben op studenten. Onze projecten zijn in de basis gericht op de leerlingen, maar de studenten zijn ook een belangrijke doelgroep. Afgelopen periode heb ik met collega’s en docenten gewerkt aan een nieuwe Theory of Change voor het project Move Your World. In 2023 gaan we daaropvolgend aan de slag met het meten van de impact van ons project Move Your World.  

Wat heeft Move tot nu toe bereikt op het gebied van impact maken?

We zien tot nu toe in de resultaten dat kinderen anders naar hun wijk zijn gaan kijken en naar hun positie in de wijk. Daarnaast leren ze beter samenwerken. Het is de bedoeling dat ze niet alleen met vriendjes samenwerken maar echt met de hele klas. Diegene die de presentatie geeft is net zo belangrijk als iemand die de flyers regelt. Het feit dat je elkaar allemaal nodig hebt, is een prachtig inzicht.  

Het doel voor de komende tijd is om een theory of change te ontwikkelen voor al onze projecten, waardoor we een nog beter beeld gaan krijgen van de impact die wij als organisatie op de maatschappij kunnen maken. 

Tot slot: Wat maakt de functie van impactcoördinator zo leuk? 

Het is leuk om te kijken hoe we als organisatie onze projecten zo goed mogelijk kunnen vormgeven, en daarmee echt te kunnen bijdragen aan een actueel thema als kansenongelijkheid. Ik heb veel contact met andere partijen om te kijken hoe we onze projecten en ons onderzoek kunnen optimaliseren. Het is uniek om een rol als impactcoördinator te kunnen vervullen, bij veel organisaties is dit lang niet altijd mogelijk.