Asset 7Asset 3Asset 4

Move in Groningen

Daltonschool het Karrepad en studenten van Dizkartes komen in actie!


Leerlingen van Openbare Daltonschool het Karrepad zetten zich samen met studenten van Dizkartes in voor de wijk! Rondom het thema ‘Beweging & Gezondheid’ willen zij iets betekenen.


Project updates

Bedenk-en-doe sessie 3

De derde sessie van het project heeft plaatsgevonden! In deze sessie hebben de kinderen het projectidee verder uitgewerkt en kan het plannen van de activiteit beginnen. Als eerst werd er een goede taakverdeling gemaakt, de klas werd opgedeeld in groepjes en ieder groepje stond onder leiding van één van de studenten. De groepjes werden ingedeeld op basis van de talentenquiz. De kinderen kregen vragen op het bord te zien en moesten kiezen voor de antwoordoptie die het beste bij hen paste. Elk antwoord hoorde bij een bepaalde kleur, die een eigenschap representeerde. Op deze manier zagen de kinderen waar hun talenten lagen. Iedereen ging hard aan de slag met zijn of haar taak en het was prachtig om te zien hoe enthousiast de kinderen waren. Ze gingen fanatiek bezig met materialen verzamelen, uitnodigingen knutselen, eventuele kosten berekenen en een tijdsplanning maken. Het project kreeg langzaam steeds meer vorm! De kinderen werkten geweldig met elkaar samen en de tijd vloog voorbij. Binnenkort zal het projectidee bekend worden gemaakt, dus blijf vooral de updates in de gaten houden! 😉

Sharon

Move Project groningen

Het is weer tijd voor nog een project van Move! Dit keer is er een samenwerking georganiseerd tussen basisschool Het Karrepad en studentenvereniging A.S.V. Dizkartes in Groningen. De eerste twee bedenk en doe sessies zitten erop: de kennismaking en wijkverkenning. De leerlingen en studenten hebben kennis met elkaar gemaakt door middel van verschillende spelletjes. Het was goed te merken dat de leerlingen van het Karrepad razend nieuwsgierig waren naar het studentenleven en wat dat nou precies inhield. Enkele opmerkingen als “Jullie zijn studenten? Dan zuipen jullie zeker heel vaak hè!” sprongen er direct uit. Het enthousiasme en de nieuwsgierigheid van de kinderen kwamen ook goed tot uiting in de brainstormsessie die op de kennismaking volgde. Zo wilde Andrey bijvoorbeeld een elektronica plek voor iedereen maken en Ashantua wilde een chillplekje voor jongeren bouwen. Ook kwamen er ideeën als een sportwedstrijd, eetkraampje en smoothie truck naar voren. Alles was rond het gekozen thema ‘Bewegen en Gezondheid’. Tijdens de wijkverkenning was het de bedoeling dat de leerlingen poolshoogte gingen nemen in de wijk: wat misten bewoners? Het was leuk om te zien dat, hoewel de kinderen het in het begin een beetje spannend vonden buurtbewoners vragen te stellen, ze al snel niet meer te stoppen waren. Terug in het klaslokaal bespraken we nieuwe ideeën en werd een projectidee gekozen. Wat er uit is gekomen blijft voor nu nog even een verrassing, maar meer updates zullen snel volgen!

Sharon

Meer projecten uit Move in Groningen