Asset 7Asset 3Asset 4

Week van de gelijke kansen!


Op initiatief van JINC vindt van 1 tot en met 7 november de allereerste Week van Gelijke Kansen plaats. Tijdens deze week doen ongeveer 6.000 kinderen mee verdeeld over 28 projecten. Samen met onze partners van het Samenwerkingsverband Kansengelijkheid en Burgerschapsonderwijs te noemen, Jong Ondernemen, Stichting Nederlands Debat instituut en Petje Af, willen wij aandacht geven aan gelijke kansen in het onderwijs voor kinderen.

In een rijk land als het onze zou het niet zo mogen zijn, maar toch is het een feit: er bestaat in Nederland grote kansenongelijkheid onder kinderen, hoe slim of talentvol ze ook zijn. Tijdens de vorige kabinetsperiode kreeg het onderwijs daarom een financiële injectie toegezegd van 8,5 miljard euro.

Ontzettend fijn natuurlijk, maar dit is niet genoeg.

Voor echte kansengelijkheid is het belangrijk dat kinderen toegang hebben tot het sociaal kapitaal van mentoren, rolmodellen en netwerken. Dat ze zich bewust worden van hun talenten en interesses, en weten hoe ze die in moeten zetten. Ze toegang hebben tot een rijk cultureel leven, dat ze kunnen sporten en ontdekken hoe je gezond leeft. En dat ze democratische vaardigheden opdoen als nadenken over je mening, hoe je die goed kunt verwoorden en hoe je omgaat met andersdenkenden.

Scholen ontlasten
Organisaties die hier met goed extra-curriculair onderwijs voor zorgen, ontlasten scholen en verminderen kansenongelijkheid. Deze organisaties, waartoe de 5 organisaties van het samenwerkingsverband toe behoren, verdienen politieke steun.

Ook wordt er nog een debat met Tweede Kamerleden, docenten en schoolbestuurders georganiseerd, en een webinar gegeven over kansenongelijkheid.

Verspreid de boodschap
Meer weten? Kijk op www.weekvangelijkekansen.nl
En als je wil, like, becommentarieer of deel onze berichten op LinkedIn dan vooral. Want hoe meer interactie, hoe verder een bericht wordt verspreid. En we willen niets liever dan dat mensen die in invloed hebben in Den Haag, zien dat hoezeer dit onderwerp leeft.


Meer nieuws